Bán nhà trong kiệt Huế

Bán nhà trong kiệt Huế

Bất động sản bán

Xem thêm
Nhà trong kiệt Diện tích: 103,3 m2
Phường Trường An,Thành phố Huế
2,5xx tỷ
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 142 m2
Phường Thuận Thành,Thành phố Huế
4,x tỷ
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 50 m2
Phường An Cựu,Thành phố Huế
2,280 tỷ
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 76 m2
Phường Đúc,Thành phố Huế
2,350 tỷ
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 133 m2
Phường Thủy Xuân,Thành phố Huế
1,8 tỷ
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 87 m2
Phường Kim Long,Thành phố Huế
1,7xx tỷ
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 84 m2
Phường Phú Nhuận,Thành phố Huế
6,x tỷ
54 năm trước
1,8 tỷ
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 96 m2
Phường An Cựu,Thành phố Huế
2,8x tỷ
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 80 m2
Xã Phú Thượng,Huyện Phú Vang
2,x tỷ
54 năm trước

Tìm kiếm bất động sản