Cho thuê nhà trong kiệt Huế

Cho thuê nhà trong kiệt Huế

Bất động sản cho thuê

Xem thêm
Nhà trong kiệt Diện tích: 85 m2
Phường Phước Vĩnh,Thành phố Huế
3 triệu/tháng
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 100 m2
Phường Kim Long,Thành phố Huế
4 triệu/tháng
54 năm trước
4 triệu/tháng
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích:
Phường Phú Hội,Thành phố Huế
6 triệu
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 100 m2
Phường Phú Hiệp,Thành phố Huế
2,5 triệu/tháng
54 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 60 m2
Phường Phú Hội,Thành phố Huế
5 triệu/tháng
54 năm trước

Tìm kiếm bất động sản